search slide
search slide
pages bottom

Różne rodzaje wiadomości

Różne rodzaje wiadomości

Wiadomości kojarzą się czasami z głównymi serwisami informacyjnymi. Jednak można podejść do nich jak do bardziej złożonego zagadnienia. Wiadomości da się bowiem podzielić na wiele różnych kategorii w zależności od przyjętego w danym momencie kryterium. I tak najbardziej ogólne rozróżnienie będzie dotyczyło tematyki wiadomości. Jako przykład wyróżnić można te dotyczące polityki, sportu, prawa, zdrowia czy innych spraw ważnych z punktu widzenia społeczeństwa. Jako że to ostatnie ma kilka wymiarów, między innymi narodowy i bardziej lokalny, serwowane w mediach wiadomości mogą mieć charakter ogólnokrajowy, regionalny czy być istotne z punktu widzenia jednej, niewielkiej społeczności lokalnej. Rolą mediów jest przekazywanie informacji, ale także w dużym stopniu ich interpretowanie i wyjaśnianie. Wiadomości mogą mieć zatem wymowę bardziej obiektywną i stricte informacyjną, ale także być bardziej publicystyczne. I w końcu rolą niektórych wiadomości pozostaje czysta rozrywka. Niektóre zabawiają odbiorców, inne wzruszają. Nie brakuje także tych motywujących do działania.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>