search slide
search slide
pages bottom

Język w mediach

Język w mediach Współczesne media często chcą być postrzegane jako działające w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami. Elitarny charakter prasy wydaje się odchodzić do przeszłości. Współcześni dziennikarze to w mniejszym stopniu korespondenci, umożliwiający sprawniejszą komunikację społeczeństwa z narodem. Stają się natomiast dostarczycielami rozrywki, choć oczywiście nie można zapominać, że wiele redakcji nadal stawia sobie za cel dostarczanie...