search slide
search slide
pages bottom

W społeczeństwie informacyjnym

W społeczeństwie informacyjnym Członkowie społeczeństwa informacyjnego z pewnością żyją wedle określonych zasad. Nie są one być może tak klarowne jak dawniejsze systemu norm i wymogów, stawianych przez społeczeństwo poszczególnym jednostkom, ale i tak da się wyróżnić kilka cech charakterystycznych. Społeczeństwo nastawione na informację z pewnością jest zbiorowością obytą z nowoczesnymi technologiami. Pomagają one nie tylko w szeroko rozumianej komunikacji,...